รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
#
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนนร.
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์
รวม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
1  บ้านไชยสถาน เชียงม่วน 9 64.69 43.33 58.89 64.33 231.24 57.81
2  บ้านร่องแมด จุน 8 61.53 53.75 52.50 56.84 224.62 56.16
3  บ้านดอนไชย ภูซาง 2 72.00 41.25 55.00 55.88 224.13 56.03
4  บ้านปงสนุก จุน 7 58.54 39.64 63.57 52.39 214.14 53.54
5  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว จุน 7 65.50 40.36 45.71 59.93 211.50 52.88
6  บ้านน้ำจุน จุน 5 61.25 51.50 45.00 52.10 209.85 52.46
7  บ้านป่าสัก ภูซาง 8 58.94 45.63 45.63 58.00 208.20 52.05
8  บ้านดอนแก้ว ปง 12 65.60 39.17 48.33 52.96 206.06 51.52
9  บ้านโจ้โก้ เชียงคำ 8 60.19 55.94 38.75 44.75 199.63 49.91
10  บ้านสีพรม ปง 4 66.56 30.63 52.50 48.63 198.32 49.58
11  บ้านสักทุ่ง จุน 13 54.27 64.81 35.77 42.04 196.89 49.22
12  บ้านหนองท่าควาย ปง 4 62.44 29.38 47.50 55.50 194.82 48.71
13  บ้านหล่ายฝายแก้ว ปง 9 64.89 31.67 49.44 47.89 193.89 48.47
14  บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) เชียงคำ 11 60.61 34.77 46.36 51.39 193.13 48.28
15  บ้านควรเก๊าเงา ปง 7 59.43 33.93 42.86 55.43 191.65 47.91
16  บ้านแวน เชียงคำ 10 58.38 40.00 42.00 50.25 190.63 47.66
17  อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เชียงคำ 122 58.86 43.40 40.90 46.54 189.70 47.43
18  บ้านสันหลวง จุน 6 57.21 36.67 45.83 49.38 189.09 47.27
19  บ้านหมุ้น ปง 1 41.25 40.00 55.00 51.25 187.50 46.88
20  บ้านแม่ทาย ปง 3 54.17 35.00 41.67 52.33 183.17 45.79
21  บ้านป่าคา ปง 8 59.97 34.69 43.75 43.16 181.57 45.39
22  บ้านสะแล่ง ภูซาง 10 54.03 37.75 41.50 47.10 180.38 45.10
23  บ้านดู่ ปง 21 57.99 42.62 37.62 41.50 179.73 44.93
24  ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงคำ 18 56.06 35.97 40.28 44.49 176.80 44.20
25  บ้านสักลอ จุน 10 48.23 49.75 36.50 41.38 175.86 43.97
26  บ้านน้ำเปื๋อย ภูซาง 7 57.46 35.36 34.29 48.00 175.11 43.78
27  บ้านดอนลาว เชียงคำ 4 52.38 34.38 42.50 44.38 173.64 43.41
28  อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ภูซาง 34 52.49 36.54 43.24 40.64 172.91 43.23
29  บ้านบุญเรือง ปง 7 53.43 36.79 38.57 43.86 172.65 43.16
30  บ้านหัวทุ่ง เชียงคำ 17 56.94 33.82 39.12 42.65 172.53 43.13
31  บ้านนาบัว เชียงม่วน 6 55.96 27.92 45.00 43.00 171.88 42.97
32  ชุมชนบ้านบอน ปง 15 60.83 27.83 37.00 46.05 171.71 42.93
33  ปัวพิทยา เชียงคำ 15 54.05 44.50 34.00 38.65 171.20 42.80
34  บ้านร่องย้าง จุน 3 53.83 37.50 40.00 39.83 171.16 42.79
35  บ้านปี้ เชียงคำ 7 53.43 33.57 42.14 41.21 170.35 42.59
36  ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง 10 60.40 29.50 37.00 41.40 168.30 42.08
37  บ้านใหม่น้ำเงิน ปง 5 56.75 33.00 35.00 42.45 167.20 41.80
38  บ้านแกใหม่นิคม ภูซาง 6 55.92 34.58 35.00 41.50 167.00 41.75
39  บ้านปางผักหม ปง 7 61.75 37.50 33.57 33.86 166.68 41.67
40  บ้านพวงพยอม จุน 11 56.82 34.55 39.55 35.70 166.62 41.66
41  บ้านแม่ต๋ำ เชียงคำ 13 56.15 37.31 36.15 35.87 165.48 41.37
42  อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จุน 81 53.64 33.30 37.04 41.35 165.33 41.33
43  บ้านปัว ปง 5 56.55 38.50 32.00 38.05 165.10 41.28
44  บ้านท่าม่าน เชียงม่วน 6 52.83 30.42 41.67 39.75 164.67 41.17
45  ชัยชุมภู เชียงคำ 7 54.29 32.50 36.43 41.32 164.54 41.14
46  ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) จุน 19 52.68 35.66 32.11 44.08 164.53 41.13
47  ชุมชนบ้านดอนไชย ปง 10 50.80 32.50 42.00 39.20 164.50 41.13
48  บ้านควรดง ปง 7 51.25 32.14 41.43 39.04 163.86 40.97
49  บ้านนาอ้อม ปง 16 52.67 36.88 30.31 43.95 163.81 40.95
50  อนุบาลเชียงม่วน เชียงม่วน 10 50.03 34.50 37.00 41.63 163.16 40.79
51  บ้านน้ำปุก ปง 9 47.72 34.44 35.56 45.31 163.03 40.76
52  บ้านกิ่วแก้ว จุน 4 54.63 41.88 31.25 34.88 162.64 40.66
53  บ้านก๊อน้อย ภูซาง 14 55.80 27.14 33.57 46.07 162.58 40.65
54  บ้านศรีเมืองชุม จุน 3 56.33 29.17 43.33 33.67 162.50 40.63
55  ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน 38 51.16 35.39 37.50 38.45 162.50 40.63
56  บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน 4 52.94 31.25 47.50 30.50 162.19 40.55
57  บ้านหลวง ปง 6 57.42 35.00 30.00 38.71 161.13 40.28
58  บ้านถ้ำผาลาด เชียงคำ 16 50.91 32.66 38.44 38.92 160.93 40.23
59  บ้านใหม่พัฒนา ปง 9 48.00 33.61 39.44 39.86 160.91 40.23
60  บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) เชียงคำ 14 53.02 34.29 38.21 35.30 160.82 40.21
61  บ้านวังเค็มใหม่ เชียงคำ 7 53.71 25.71 37.86 43.50 160.78 40.20
62  บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง 11 53.45 25.91 40.91 39.52 159.79 39.95
63  บ้านทุ่งกล้วย ภูซาง 12 52.52 29.38 38.33 39.40 159.63 39.91
64  บ้านท่าฟ้าเหนือ เชียงม่วน 3 49.25 28.33 36.67 45.33 159.58 39.90
65  บ้านแฮะ เชียงคำ 9 50.75 31.94 34.44 41.28 158.41 39.60
66  บ้านเวียงลอ จุน 7 47.71 45.00 35.00 29.54 157.25 39.31
67  บ้านดอนไชยป่าแขม ปง 11 52.70 30.23 35.00 39.32 157.25 39.31
68  บ้านสันกลางนาดอ ปง 4 54.50 38.75 30.00 34.00 157.25 39.31
69   6 54.71 32.92 25.00 44.54 157.17 39.29
70  บ้านดอนเงิน ปง 6 54.04 31.67 31.67 39.13 156.51 39.13
71  บ้านปง ภูซาง 23 49.43 33.15 36.74 35.15 154.47 38.62
72  อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ปง 28 49.79 28.13 35.71 40.41 154.04 38.51
73  บ้านผาฮาว เชียงคำ 8 49.78 24.38 47.50 32.09 153.75 38.44
74  บ้านธาตุขิงแกง จุน 27 51.88 28.24 39.63 33.43 153.18 38.30
75  บ้านปงใหม่ ภูซาง 5 46.35 29.00 35.00 42.75 153.10 38.28
76  บ้านผาลาด เชียงคำ 6 55.25 35.00 30.83 31.79 152.87 38.22
77  บ้านทุ่งมอก เชียงม่วน 9 53.92 30.83 30.56 37.44 152.75 38.19
78  บ้านสร้อยศรี จุน 11 47.36 29.55 36.82 37.89 151.62 37.91
79  บ้านทุ่งหล่ม เชียงคำ 8 49.13 28.44 27.50 45.75 150.82 37.71
80  บ้านแม่ทะลาย จุน 6 49.38 32.50 30.00 38.92 150.80 37.70
81  บ้านแก ภูซาง 7 49.68 30.00 30.00 39.89 149.57 37.39
82  บ้านแบ่ง ปง 2 47.75 23.75 45.00 32.00 148.50 37.13
83  บ้านวังบง ปง 12 53.15 27.50 30.83 36.04 147.52 36.88
84  บ้านห้วยแม่แดง ปง 12 53.58 28.54 36.67 27.73 146.52 36.63
85  บ้านแฮะ ปง 10 51.25 33.75 30.50 30.65 146.15 36.54
86  บ้านปางถ้ำ เชียงคำ 9 51.67 30.28 30.00 34.19 146.14 36.54
87  บ้านจำบอน เชียงคำ 9 49.08 29.72 28.89 38.44 146.13 36.53
88  บ้านฝายกวาง เชียงคำ 6 46.96 39.58 30.83 28.13 145.50 36.38
89  บ้านน้ำมิน เชียงคำ 15 50.38 24.50 36.00 33.58 144.46 36.12
90  บ้านขุนกำลัง ปง 32 47.98 28.28 32.19 35.55 144.00 36.00
91  บ้านก๊อหลวง ภูซาง 13 42.87 31.35 38.46 31.27 143.95 35.99
92  บ้านม่วง ปง 8 46.19 23.44 34.38 38.91 142.92 35.73
93  บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) เชียงคำ 45 44.52 28.89 32.44 36.64 142.49 35.62
94  บ้านบ่อเบี้ย เชียงม่วน 3 45.92 29.17 38.33 28.67 142.09 35.52
95  บ้านยางขาม จุน 10 49.95 28.75 26.00 37.10 141.80 35.45
96  บ้านห้วยกั้ง จุน 12 48.67 27.29 35.42 30.38 141.76 35.44
97  บ้านทุ่งแต ปง 15 51.05 27.83 29.67 33.10 141.65 35.41
98  บ้านจุน จุน 21 44.18 28.45 34.29 34.40 141.32 35.33
99  บ้านท่าฟ้าใต้ เชียงม่วน 4 41.81 31.88 40.00 26.69 140.38 35.10
100  บ้านสา ภูซาง 6 47.46 27.50 37.50 26.92 139.38 34.85
101  บ้านดอนมูล จุน 9 49.08 28.89 28.89 31.22 138.08 34.52
102  บ้านหนองบัวเงิน เชียงคำ 6 47.25 28.33 28.33 34.08 137.99 34.50
103  บ้านแวนโค้ง เชียงคำ 35 48.22 26.29 27.57 35.85 137.93 34.48
104  บ้านฮวก ภูซาง 7 41.14 26.43 29.29 39.54 136.40 34.10
105  บ้านห้วยไคร้ จุน 7 52.93 26.79 24.29 32.00 136.01 34.00
106  บ้านพระนั่งดิน เชียงคำ 13 48.73 27.88 28.85 30.04 135.50 33.88
107  บ้านหนุน ปง 6 49.58 29.17 24.17 31.17 134.09 33.52
108  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) เชียงคำ 49 44.53 28.62 27.65 32.72 133.52 33.38
109  บ้านปงสนุก เชียงม่วน 5 50.00 29.00 26.00 28.35 133.35 33.34
110  บ้านสระ เชียงม่วน 19 45.03 25.66 33.68 28.08 132.45 33.11
111  บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ปง 22 47.09 25.91 26.14 32.82 131.96 32.99
112  บ้านเลี้ยว ปง 11 44.73 27.05 25.00 34.86 131.64 32.91
113  บ้านแม่วังช้าง จุน 6 45.42 22.50 32.50 31.17 131.59 32.90
114  บ้านปางมดแดง เชียงคำ 13 42.67 25.00 32.69 31.02 131.38 32.85
115  บ้านสบขาม ปง 13 43.54 26.15 33.08 27.73 130.50 32.63
116  บ้านสบบง ภูซาง 7 45.00 21.43 27.14 36.36 129.93 32.48
117  บ้านปัวศรีพรม เชียงคำ 8 46.38 30.00 26.25 27.19 129.82 32.46
118  บ้านสถาน ภูซาง 4 44.06 28.13 31.25 26.38 129.82 32.46
119  บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) เชียงคำ 6 46.92 27.50 28.33 26.71 129.46 32.37
120  บ้านสันปูเลย เชียงคำ 11 44.09 25.68 26.82 31.75 128.34 32.09
121  บ้านผาตั้ง ปง 25 43.12 24.60 27.60 32.00 127.32 31.83
122  บ้านสันติสุข ปง 11 44.05 24.55 31.36 27.05 127.01 31.75
123  บ้านห้วยสิงห์ ปง 2 42.50 27.50 22.50 34.25 126.75 31.69
124  บ้านร้องเชียงแรง ภูซาง 4 38.56 24.38 30.00 29.63 122.57 30.64
125  บ้านต้นผึ้ง เชียงคำ 6 43.00 22.92 26.67 29.58 122.17 30.54
126  ราชานุเคราะห์ ปง 20 38.14 21.38 20.00 29.61 109.13 27.28