• TEACHER LIST
  • รายการรองผู้อำนวยการชำนาญการ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ 2020-10-29